gototopgototop
top
logo

BIIP


Świetlica szkolna PDF Drukuj Email

Świetlica jest integralną częścią szkoły. Wspiera ją w działaniach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych opartych na aktywnych metodach pracy z dzieckiem. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. Świetlica szkolna otwarta jest dla uczniów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00,opiekunem świetlicy jest p. Aneta Targus

Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Podczas zajęć świetlicowych, uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy pomocy nauczyciela-wychowawcy lub szkolnych kolegów. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić uczniom czas w możliwie interesujący sposób. Poprzez ich organizację pragnę osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

Świetlica gimnazjalna to neutralny teren nie przynależny żadnej klasie, ani przedmiotowi, ani pracowni. Tutaj można się spotkać z kolegami przed lub po lekcjach, zagrać w szachy, założyć np.: klub hobbystów.. W trakcie organizowania zajęć możemy dać szansę wykazania się uczniowi słabemu w nauce, zniechęconemu brakiem osiągnięć. Świetlica stanowi teren, gdzie istnieje możliwość uzyskania aprobaty i akceptacji, gdzie nie ma narzuconych wymagań, jak na lekcji. Uczeń słaby staje się tu świetnym graczem w szachy, doskonałym dekoratorem, organizatorem imprez.

Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie gimnazjum.

Do zadań świetlicy należy:

1. Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej

2.Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej oraz zapewnienie warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych.

3.Organizowanie gier i zabaw ruchowych,

4.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

5.Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

6.Kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz poszanowania zdrowia,

7.Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

8.Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

9.Współpraca z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym.

10. Tworzenie warunków do udziału w organizowaniu aktywnego wypoczynku (zajęcia sportowe, wycieczki),

11. Integracja społeczności gimnazjalnej,

12. Umożliwienie prowadzenia działalności kreatywnej.

 

REGULAMIN ŚWETLICY SZKOLNEJ

1.Świetlica czynna jest codziennie od godziny 7.00 do 15.30 lub do odjazdu ostatniego autobusu.
2.Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie klas I - III gimnazjum, którzy ze względu na dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.
3.Opieką wychowawczą zostaną objęci również uczniowie, skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela.
4.Przed i po lekcjach na świetlicy mogą przebywać  uczniowie dojeżdżający lub uczniowie oczekujący na lekcje za zgodą i wiedzą wychowawcy świetlicy.
5.Każdego ucznia podczas pobytu w świetlicy obowiązują przepisy regulaminu porządkowego szkoły.
6.Samowolne opuszczenie świetlicy będzie traktowane jak ucieczka z lekcji.
7.Uczniowie korzystający ze świetlicy maja obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez wychowawcę świetlicy.
8.Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających od chwili zgłoszenia się ich do świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do chwili wyjścia uczniów na przystanek autobusowy i odjazdów autobusów o: 13.30 , 14.30 , 15.30
9.Wychowankowie powinni:
- zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali.
- przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej
- szanować prawa indywidualne innych osób
- nie dokuczać i nie przeszkadzać innym
- dbać o czystość i estetyczny wygląd sali
- szanować sprzęt i wyposażenie pomieszczenia
- wykonywać polecenia wychowawcy świetlicy
10.Niepożądane zachowania będą karane zgodnie z WSO szkoły
11.Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy będą nagradzane punktami  zgodnie z WSO szkoły.
12.Uczniowie mają obowiązek wpisania się do zeszytu obecności na zajęciach świetlicowych.
13.Uczniowie muszą zapoznać się z regulaminem dojazdów i podpisać go.
14.Godziny odjazdów w poszczególnych dniach są zgodne z planem lekcji.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Szukaj


bottom

Stworzone dzięki Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /home/gimdra2/domains/gimdrawsko.eu/public_html/templates/themza_j15_07/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

iptv smart iptv samsung smart iptv samsung smart iptv motor kurye moto kurye kurye motorlu kurye